ISMA lezing

mandag 12 juni 2017
van 19.30 - 21.00 uur

Gastspreker:
Peter (N.P.E.) Hanson-Alp

Onderwerp:
Ervaring met stress en werken met stress in West Afrika
Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort, telefoon 033-4613524.


Toelichting lezing:
Er worden veel mensen vanuit de Westerse wereld naar het buitenland gezonden om ontwikkelingswerk te doen. In veel gevallen komen mensen terecht in een vreemde omgeving waar ze met onbekende elementen geconfronteerd worden, zoals andere cultuur en gewoontes, armoede en geweld of de dreiging ervan. De hoeveelheid aan onbekende en nieuwe indrukken laat een stempel na en kan zowel positief als negatief werken.
Aan de hand van zijn persoonlijke ervaringen als eerst psycho-sociaal werker voor een ontwikkelingsorganisatie en later als stress-managementtrainer, wil Peter Hanson-Alp een impressie geven wat men zoal op het gebied van stress en mentaal welzijn tegenkomt in een naoorlogs gebied. Hij bespreekt de voorbereiding vanuit Nederland om naar het buitenland te gaan, de indrukken die men opdoet in een land na een conflict, het werken met kinderen en een bevolking getroffen door oorlog alsmede de gevolgen van stress op zowel de nationale als de internationale sociale werkers.
Peter zal ingaan op oorzaken van stress voor alle betrokkenen, het ontstaan van secundaire stress voor personeel, de gevolgen en effecten van stress op het dagelijkse leven van de nationale bevolking. Tenslotte zal Peter bespreken wat er tegen stress wordt gedaan door organisaties en professionelen en hoe de lokale bevolking wel of niet omgaat met stress en stress-gerelateerde symptomen.
Peter Hanson-Alp wil aan de hand van anekdotes, ervaringen en persoonlijke observaties een inzicht geven in een wereld van stress, die voor velen mogelijk onbekend is.

Korte beschrijving van de spreker:
Peter Hanson-Alp is een Stress Management Trainer en kunstenaar die van 2002 2014 gewoond en gewerkt heeft in het naoorlogse Sierra Leone en Liberia, West Afrika. Peter is oorspronkelijk opgeleid tot docent drama en heeft kunst als voornamelijk middel gebruikt bij zijn psychosociale werk in West Afrika. Na zijn werk voor diverse organisaties heeft hij een opleiding tot stress management trainer gevolgd en heeft in West Afrika een eigen consult in combinatie met zijn werk als beeldhouder.

Sinds 2016 woont Peter in Nederland waar hij met zijn vrouw een eigen bedrijf heeft, waar ze kunst meubels maken. Peter is daarnaast actief als personal stress management trainer.

Diner en lezing:
Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de lezing.
De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn
45,00 voor leden en 55,00 voor niet-leden.
Lezing: Komt u alleen naar de lezing, dan betaalt u als lid 25,00 (inclusief koffie of thee) en als niet-lid 35,00.
Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!
Aanmelding: via het bijgevoegde aanmeldingsformulier
[ terug ]
ISMA-Nederland