ISMA lezing

woensdag 19 april 2017
van 19.30 - 21.00 uur

Gastspreker:
Prof. Dr. J.L.L. van der Klink, Hoogleraar Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid. Tilburg University

Onderwerp:
Op weg met de TomTom;
Ervaringen met het capability-model als theoretisch kader en in de praktijk
Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort, telefoon 033-4613524.


Toelichting lezing:
Op 11 april 2016 hield Jac van der Klink een voordracht onder de titel ‘Van sextant naar TomTom’. Daarin werd betoogd dat we het werk van vandaag in kaart brengen met de instrumenten van gisteren. Het capability-model wordt geschetst als een model dat de basis kan geven voor een benadering waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum nog niet verstreken is. Inmiddels zijn er interessante ervaringen met de toepassing van het capability-model in onderzoek en praktijk. Het model en de ontwikkelde vragenlijst zijn getoetst bij (onderling) verschillende doelgroepen zoals mensen met een chronische aandoening en hoogbegaafden. Bovendien is er ervaring opgedaan met toepassing op individueel-, groeps- en organisatieniveau. Deze ervaringen worden gepresenteerd en besproken.

Korte beschrijving van de spreker:
Jac van der Klink is hoogleraar psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid aan de Universiteit van Tilburg, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tranzo. Hij studeerde geneeskunde en psychologie en was onder andere werkzaam als huisarts, tropenarts, bedrijfsarts en als wetenschappelijk directeur van de Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH). Hij werd in 2006 benoemd tot hoogleraar Sociale Geneeskunde in Groningen, acht jaar later stapte hij over naar de Universiteit van Tilburg. Tevens is hij (opnieuw) verbonden aan de NSPOH en aan Ascender. Hij gaf leiding aan een consortium van Nederlandse universiteiten dat in opdracht van ZonMw een definitie, een model en een vragenlijst ontwikkelde met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. Geďnspireerd door het capability model heeft het consortium het waarde-aspect van werk centraal genomen. Veel van zijn huidig onderzoek heeft betrekking op de (praktische) toepassing van dat model.

Diner en lezing:
Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de lezing.
De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn
€ 40,00 voor leden en € 50,00 voor niet-leden.
Lezing: Komt u alleen naar de lezing, dan betaalt u als ISMA-lid
€ 25,00 (inclusief koffie of thee) en als niet-lid € 35,00.
Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!
Aanmelding: via het bijgevoegde aanmeldingsformulier
[ terug ]
ISMA-Nederland