ISMA-avond

Woensdag 27 juni 2018
van 19.30 - 21.30 uur

Gastspreker:
Dick Spreeuwers

Onderwerp:
ISMA-avond met inleding en presentatie nieuw bestuur

Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort

Deel 1 19.30 tot 20.30

Onderwerp inleiding:
Moderne beroepsziekten op innovatieve, ondernemende manier aangepakt.
Een aanzet tot noodzakelijke aanpassing ARBO wetgeving.

Gastspreker: Dick Spreeuwers, arbeidsgeneeskundige
Dick Spreeuwers is arbeidsgeneeskundige en researcher aan de Vrije Universiteit, in combinatie met zijn werk voor Yellow Factory, een ondernemend centrum met innovatieve ideeën op vlak van verbetering, kwaliteit en effectiviteit van gezondheidszorg via het ‘empoweren’ van cliënten/patiënten.
Daarvoor was hij werkzaam voor de Arbo Unie en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (Center for Occupational Diseases). Hij richtte zich op het onderzoek op het gebied van arbeid en gezondheid van professionals in relatie tot beroepsziekten.

Toelichting lezing:
Dick Spreeuwers spreekt deze avond uit de praktijk van de bedrijfsarts, over beroepsziekten en het belang van aanpassingen in de Arbowetgeving. De Arbeidsomstandighedenwet zorgt ervoor dat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Deze wet richt zich voornamelijk op fysieke arbeid. Na 2000 is mentale arbeid enorm toegenomen. De Arbowet heeft zich hierop niet aangepast. Welzijn op het werk bevat slechts een kleine passage. Wat is de stand van zaken in de landen om ons heen? En voldoet de Arbowet aan Europese wetgeving, ten aanzien van opgelopen schade en risico in het werk? Kortom, er is veel te doen. En hoe moeten we dat doen?


Deel 2 20.30 tot 21.30

Presentatie nieuwe bestuur ISMA-Nederland:
Heilwine Bakker, Carolien Hamming en Gideon de Haan.

Toekomstvisie en werkwijze ISMA 2018 – 2021:
Het nieuwe bestuur presenteert haar visie en werkwijze voor de komende jaren.

Onderwerpen
Doelstelling en werkwijze
Betrokkenheid leden
Kernthema’s
Accreditatie.

Locatie:
‘Amershof’, Snouckaertlaan 11, 3811 MA Amersfoort
www.amershof.nl

Diner en lezing:
Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de lezing. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn € 45,00 voor leden en € 55,00 voor niet leden.

Lezing:
Komt u alleen naar de lezing dan betaalt u als lid € 25,00 (inclusief koffie of thee) en is het voor niet leden € 35,00. Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!

Aanmelding:
Via het aanmeldingsformulier.

Op www.amershof.nl vindt u de routebeschrijving.[ terug ]
ISMA-Nederland