ISMA lezing

Woensdag 20 september 2017
van 19.30 - 21.00 uur

Gastspreker:
Bram Bakker

Onderwerp:
Stress, lifestyle, burn-out en depressie en de relaties hiertussen

Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort

Toelichting lezing:
Bram Bakker spreekt over stress, lifestyle, burn-out en depressie, de relaties hiertussen zoals hij deze tevens beschrijft in zijn boeken, zoals Running Therapie, en Verademing. Een ander onderwerp dat hem bezighoudt is het gebruik en effecten van gelukspillen op ons welbevinden. Ook gaat hij in op het onderwerp verslaving aan stress in onze moderne samenleving.
Verder staat hij stil bij zijn ervaringen als behandelend psychiater. De trends en ontwikkelingen die hij opmerkt in zijn vakgebied.

Korte beschrijving van de spreker:
Bram Bakker (Zwolle, 1963) studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit. Zijn artsexamen behaalde hij in 1991. Vervolgens specialiseerde hij zich tot psychiater aan de toenmalige Valeriuskliniek in Amsterdam. In dezelfde periode deed hij promotieonderzoek naar de behandeling van paniekstoornis met pillen of praten. Hij promoveerde in 2000 aan de Vrije Universiteit.
Als psychiater was hij werkzaam op zeer diverse plekken.
In ziekenhuizen en GGZ, varierend van polikliniek tot gesloten opnameafdeling en in de particuliere verslavingszorg.
Bram is momenteel psychiater bij Sitagre. Daarvoor was hij onder meer psychiater bij Zorg van de Zaak en medisch directeur bij Rodersana. Ook is Bram uitgever, publicist en columnist en speelt hij sinds 2015 met Marjolijn van Kooten het programma Geen paniek in de Nederlandse theaters.
En ja, hij loopt vaak hard.

Diner en lezing:
Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de lezing. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn € 40,00 voor leden en € 50,00 voor niet leden. Wilt u doorgeven of u een gewoon dan wel een vegetarisch menu wenst?

Lezing:
Komt u alleen naar de lezing dan betaalt u als lid € 25,00 (inclusief koffie of thee) en is het voor niet leden € 35,00. Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!

Aanmelding:
U geeft zich op via het aanmeldingsformulier en door overmaken van het bedrag op girorekening: 154370, secretariaat ISMA-Nederland, Koedijkstraat 53, 5212 SB 's-Hertogenbosch.

Op www.amershof.nl vindt u de routebeschrijving.[ terug ]
ISMA-Nederland