Lezingen en workshops

Lezingen en workshops

ISMA Nederland

Wat heeft de client nodig om beter te worden?

Door dr. Frits Winter, gezondheids- en ontwikke- lingspsycholoog, directeur Medisch Centrum Winter

Wanneer en waar:
Maandag 25 november 2019
19.00 uur: Inloop met koffie 19.30-22.00 uur: Thema-avond
In 'De Amershof'
Snouckaartlaan 11
3811 MA Amersfoort

Aanmelden kan via: [email protected]

photo-1532938911079-1b06ac7ceec7.jpg
PDF bij de lezing

Korte beschrijving:
Frits Winter (gezondheids- en ontwikkelingspsycholoog) is de oprichter van Medisch Centrum Winter; een van de eerste reïntegratiecentra voor begeleiding bij psychische overbelasting. Zijn boeken ‘Angst de baas’, ‘Brein de baas’, ‘Pijn de baas’ en ’Vermoeid- heid de baas’ worden geroemd om de toegankelijkheid voor zowel cliënten en behande- laars, met veel aandacht voor zelfredzaamheid. Naast zijn werkzaamheden in de praktijk heeft Frits Winter zich altijd ingezet voor de ontwikkeling van collega’s met het geven van lezingen en het begeleiden van intervisie- en supervisiegroepen.

Wat heeft de cliënt nodig om beter te worden? Hoe vergroot je fysieke en mentale belastbaarheid? Hoe kunnen verantwoordelijkheden weer haalbare uitdagingen worden? Deze vragen staan centraal in de lezing van Frits Winter waarin hij meer vertelt over de ‘Beter Terug Aanpak’. Centraal in deze aanpak staat de disharmonie tussen persoon en omgeving. De kracht van sociale vaardigheden om belastbaarheid op te bouwen maken het programma voor cliënten succesvol, aantrekkelijk én haalbaar.

Frits Winter neemt je deze avond mee in het proces waarbij cliënten leren omgaan met klachten en deze te zien als signaal om zelf actie te kunnen ondernemen om klachten te reduceren.

Kosten:
ISMA-leden: 25 euro, niet-ISMA-leden: 35 euro


Hechtingsstijlen en de invloed op ziekte en gezondheisgedrag

Door: Drs. Marike Lub

Datum en plaats:
Dinsdag 17 september 2019
Van 19.30 - 22.00 uur
In 'De Amershof'
Snouckaartlaan 11
3811 MA Amersfoort

Korte beschrijving van de spreker:
Marike Lub is een van de grondleggers van de medische psychologie in Nederland. Ze heeft haar loopbaan eraan gewijd dat er een betere samenwerking en kennis uitwisse­ling komt tussen artsen en psychologen. Ze heeft verschillende programma’s opgezet om mensen met medische klachten; als diabetes, pijnklachten, oncologische ziekten, psycho­logisch te behandelen en begeleiden.

Deze avond zal je kennis en inspiratie geven om mensen met medische klachten beter bij te staan, maar ook oog te hebben voor hechtingsstijlen die ziekte en gezondheid beïnvloeden.

Kosten:
ISMA-leden: € 25,00, niet ISMA-leden € 35,00.

Aanmelding:
U geeft zich zo snel mogelijk op via het aanmeldingsformulier en door overmaken van het bedrag naar bankrekening: NL 58 INGB 0000 1543 70 t.n.v. Stichting ISMA-Nederland o.v.v. Workshop 17 september.

Aanmeldingsformulier
PDF bij de lezing


De Powernapparadox

Door: Kasper Janssen

Datum en plaats:
Maandag 17 juni 2019
Van 19.30 - 21.00 uur
In 'De Amershof'
Snouckaartlaan 11
3811 MA Amersfoort

Introductie
Op de werkvloer weten we heel goed hoe we meer gas moeten geven, maar op de rem trappen blijft lastig. Met als gevolg dat werkstress inmiddels het grootste gezondheidsrisico is. Veel stress valt weg als je erachter komt hoe je de rem kunt intrappen. Topsporters weten al lang hoe dit werkt: zij stellen hun eigen grenzen en nemen voldoen­de rust in acht. Binnen het bedrijfsleven spelen pauzes een belangrijkere rol bij het behouden van gezondheid en behalen van resultaat dan we denken. Alleen, hoe pas je dit toe tijdens een volle werkdag? Sportarts Kasper Janssen presenteert de nieuwste wetenschappelijke inzichten in een powernap college, waarna je zelf de proef op de som kunt nemen tijdens een begeleide powernap van slechts 15 minuten.

Korte beschrijving van de spreker:
Kasper Janssen is sportarts, stressdeskundige en powernap specialist. Hij was de laatste jaren werkzaam voor verschillende sportbonden, en was onder andere teamarts van de roeibond op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016. Hij is eigenaar van [email protected] dat bedrijven adviseert en workshops geeft over powernappen op het werk. Daarnaast is hij zijn eigen sportmedische praktijk De Sportarts gestart. Met zijn boek De Powernapparadox maakte hij in 2018 zijn debuut als auteur. Zijn persoonlijk motto: work & train hard, recover harder!.

Aanmeldingsformulier
PDF bij de lezing


Design: Ayelt van Veen | So Muß Das