Lezingen en workshops

Lezingen en workshops

ISMA Nederland

Hechtingsstijlen en de invloed op ziekte en gezondheisgedrag

Door: Drs. Marike Lub

Datum en plaats:
Dinsdag 17 september 2019
Van 19.30 - 22.00 uur
In 'De Amershof'
Snouckaartlaan 11
3811 MA Amersfoort

Korte beschrijving van de spreker:
Marike Lub is een van de grondleggers van de medische psychologie in Nederland. Ze heeft haar loopbaan eraan gewijd dat er een betere samenwerking en kennis uitwisse­ling komt tussen artsen en psychologen. Ze heeft verschillende programma’s opgezet om mensen met medische klachten; als diabetes, pijnklachten, oncologische ziekten, psycho­logisch te behandelen en begeleiden.

Deze avond zal je kennis en inspiratie geven om mensen met medische klachten beter bij te staan, maar ook oog te hebben voor hechtingsstijlen die ziekte en gezondheid beïnvloeden.

Kosten:
ISMA-leden: € 25,00, niet ISMA-leden € 35,00.

Aanmelding:
U geeft zich zo snel mogelijk op via het aanmeldingsformulier en door overmaken van het bedrag naar bankrekening: NL 58 INGB 0000 1543 70 t.n.v. Stichting ISMA-Nederland o.v.v. Workshop 17 september.

Aanmeldingsformulier
PDF bij de lezing


De Powernapparadox

Door: Kasper Janssen

Datum en plaats:
Maandag 17 juni 2019
Van 19.30 - 21.00 uur
In 'De Amershof'
Snouckaartlaan 11
3811 MA Amersfoort

Introductie
Op de werkvloer weten we heel goed hoe we meer gas moeten geven, maar op de rem trappen blijft lastig. Met als gevolg dat werkstress inmiddels het grootste gezondheidsrisico is. Veel stress valt weg als je erachter komt hoe je de rem kunt intrappen. Topsporters weten al lang hoe dit werkt: zij stellen hun eigen grenzen en nemen voldoen­de rust in acht. Binnen het bedrijfsleven spelen pauzes een belangrijkere rol bij het behouden van gezondheid en behalen van resultaat dan we denken. Alleen, hoe pas je dit toe tijdens een volle werkdag? Sportarts Kasper Janssen presenteert de nieuwste wetenschappelijke inzichten in een powernap college, waarna je zelf de proef op de som kunt nemen tijdens een begeleide powernap van slechts 15 minuten.

Korte beschrijving van de spreker:
Kasper Janssen is sportarts, stressdeskundige en powernap specialist. Hij was de laatste jaren werkzaam voor verschillende sportbonden, en was onder andere teamarts van de roeibond op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016. Hij is eigenaar van [email protected] dat bedrijven adviseert en workshops geeft over powernappen op het werk. Daarnaast is hij zijn eigen sportmedische praktijk De Sportarts gestart. Met zijn boek De Powernapparadox maakte hij in 2018 zijn debuut als auteur. Zijn persoonlijk motto: work & train hard, recover harder!.

Aanmeldingsformulier
PDF bij de lezing


Design: Ayelt van Veen | So Muß Das